Tamoil Blauwe Diesel (XTL)

Nieuw bij Tamoil: Blauwe Diesel 100

Tamoil heeft in 2018 Blauwe Diesel 100 op de markt gebracht in samenwerking met Future Fuels Wholesale B.V.. Blauwe Diesel 100 is een HVO, een Hydrotreated Vegetable Oil, die volledig wordt geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Zo is deze diesel geheel fossielvrij en emissiearm. Blauwe Diesel wordt gemaakt van afval- en reststoffen. De grondstoffen gaan daarom niet ten koste van de voedselketen, maar hebben altijd eerst een voedseldoel gediend. Een schoolvoorbeeld van een verantwoorde deelname aan de circulaire economie.

Daarnaast reduceert Blauwe diesel 100 de CO2-uitstoot met maar liefst 89% ten opzichte van gewone diesel. Leuk om te weten is dat Blauwe Diesel ook werkelijk blauw van kleur is.

Brandstofnormeringen

Blauwe Diesel 100 voldoet aan de brandstofnormeringen ASTM D975 en EN 15940. Bovendien is het product ook ISCC-EU gecertificeerd.

Brandstofcheck

Wanneer u Blauwe Diesel 100 wilt tanken, vragen wij u eerst uw autogegevens te controleren. Of uw voertuig vrijgegeven is voor HVO brandstoffen vindt u in de handleiding van uw auto. Mocht u twijfelen neem dan contact op met uw dealer of de fabrikant.

Tanken

U kunt Blauwe Diesel tanken bij Tamoil in Akkrum, Alkmaar, Drachten, Heerlen, Leeuwarden, Marrum, Suameer, Winsum en Wolvega. De adressen van deze tankstations vindt u in de pomplocator op deze website.

Het productblad voor Tamoil Blauwe Diesel is op verzoek verkrijgbaar. Neem even contact op met onze Tamoil Customer Service via telefoon 088 – 400 73 00 of per e-mail info@tamoil.nl. Er is tevens een veiligheidsinformatieblad voor dieselproducten beschikbaar.