Producten

Tamoil producten: we believe in technology

tamoil_lab


Brandstoffen zijn voortdurend in ontwikkeling om ze te laten voldoen aan de steeds strengere eisen met betrekking tot emissie en verbruik. Tamoil volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal u o.a. via deze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen op brandstofgebied. Wanneer u doorklikt in het bovenstaande menu vindt u de specificaties van de Tamoil brandstoffen. Hier kunt u tevens de product- en veiligheidsbladen van onze producten downloaden.

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolieraffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong. Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen. De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel, maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.

Percentages biobrandstoffen

Euro 95 : Aan deze benzine is tot maximaal 10% bio-ethanol toegevoegd en heeft een octaangetal 95. Deze wordt E10 genoemd. Superplus 98 : Standaard benzine die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd.
Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.

Indien u meer wilt weten over brandstoffen en/ of toepassingen ervan dan kunt u contact opnemen met de Tamoil Customer Service via telefoonnummer 088-4007300.

Benzine

Klik op de button om het veiligheidsblad voor benzine producten te downloaden. Wanneer u in het menu verder op het product van uw keuze klikt, kunt u tevens het productblad met de specificaties downloaden. Benzine veiligheidsinformatieblad…
Lees verder

Diesel

Klik op de button om het veiligheidsblad voor dieselproducten te downloaden. Wanneer u in het menu verder op het product van uw keuze klikt, kunt u tevens het productblad met de specificaties downloaden. Diesel veiligheidsinformatieblad…
Lees verder

CNG/groen gas

CNG is Compressed Natural Gas of letterlijk vertaald aardgas onder druk. Het is een fossiele brandstof. Maar dan met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2 ten opzichte van benzine en diesel. Op onze tankstations wordt CNG verkocht van OrangeGas en…
Lees verder

LPG

LPG staat voor Liquefied Petroleum Gas en is een fossiele brandstof welke voortkomt uit aardgas en aardolie. LPG wordt ook wel autogas genoemd. Tamoil verkoopt op haar tankstations enkel LPG afkomstig van BK Gas. Minder milieubelastend Autogas is minder schadelijk voor het milieu dan benzine en diesel. Rijden op LPG resulteert…
Lees verder