Facebook iconGoogle+ iconInstagram iconLinkedIn iconMedium iconPinterest iconSnapchat iconSpotify iconTumblr iconTwitter iconWhatsApp iconYouTube icon

Producten

Tamoil producten: we believe in technology

tamoil_lab


Brandstoffen zijn voortdurend in ontwikkeling om ze te laten voldoen aan de steeds strengere eisen met betrekking tot emissie en verbruik. Tamoil volgt deze ontwikkelingen op de voet en zal u o.a. via deze website op de hoogte houden van de ontwikkelingen op brandstofgebied. Wanneer u doorklikt in het bovenstaande menu vindt u de specificaties van de Tamoil brandstoffen. Hier kunt u tevens de product- en veiligheidsbladen van onze producten downloaden.

Toevoeging van biobrandstoffen

Benzine en diesel die aan de pomp verkrijgbaar zijn bevatten naast koolwaterstoffen uit aardolieraffinage ook biobrandstoffen. Dit zijn hernieuwbare brandstoffen gemaakt uit grondstoffen of afvalstoffen van biologische oorsprong. Europese richtlijnen voor toepassing van hernieuwbare energie resulteren in een tot 2020 geleidelijk toenemende inzet van biobrandstoffen. De voornaamste reden voor deze verplichte bijmenging van biobrandstoffen is dat dit bijdraagt aan vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Brandstofkwaliteit en gehalte aan biobrandstoffen

De kwaliteit van benzine en diesel moet voldoen aan de Europese richtlijn brandstofkwaliteit en voldoet in algemene zin aan de door auto- en brandstoffabrikanten binnen Europa overeengekomen kwaliteitsstandaarden (NEN-EN 228 voor benzine en NEN-EN 590 voor diesel). Naast andere kwaliteitseisen zijn ook de maximum percentages biobrandstoffen in de benzine en diesel daarin vastgelegd.

De meest gebruikte biobrandstoffen zijn ethanol in benzine en biodiesel (FAME) in diesel, maar ook andere geschikte biobrandstoffen zijn toegestaan.

Percentages biobrandstoffen

Benzine: Standaard benzine (Euro 95 en super) die geschikt is voor alle benzinemotoren mag tot 5% ethanol bevatten. Deze wordt ook wel E5 genoemd.
Diesel: Standaard diesel die geschikt is voor alle dieselmotoren mag tot 7% biodiesel bevatten. Deze wordt ook wel B7 genoemd.

Indien u meer wilt weten over brandstoffen en/ of toepassingen ervan dan kunt u contact opnemen met de Tamoil Customer Service via telefoonnummer 088-4007300.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen? Meld u hier aan!