Veel gestelde vragen – Tamoil search twitter facebook google-plus linkedin angle-left angle-right angle-up angle-down youtube instagram tumblr spotify pinterest whatsapp medium snapchat

Veel gestelde vragen

Tamoil Tankstations

Graag zou ik een overzicht hebben van alle Tamoil tankstations in Nederland. Waar kan ik dit overzicht vinden?

+ -

Gebruik hiervoor de ‘Tamoil pomplocator’ bovenaan de pagina voor een actueel overzicht van de Tamoil tankstations. Selecteer op postcode of plaatsnaam.

Ik heb getankt en zie dat er een hoger bedrag is afgeschreven of gereserveerd. Hoe zit dat?

+ -

Bij onbemand tanken wordt altijd een reservering gemaakt op het moment dat u een bankpas of creditcard aanbiedt, zodat de pomp vrijgegeven kan worden. Dit reserveringsbedrag bedraagt maximaal € 150,= en komt voort uit Europese afspraken die hierover zijn gemaakt. Nadat u getankt hebt, wordt alleen het uiteindelijke bedrag definitief afgeschreven. De reservering komt vervolgens automatisch te vervallen.

Over het algemeen merkt u hier niets van. Na enkele minuten wordt de reservering meteen gecorrigeerd naar het werkelijke bedrag van uw transactie. Helaas komt het soms voor dat een reservering bij de bank blijft hangen. Tot onze spijt kunnen wij hier niets aan doen. Het gereserveerde bedrag wordt namelijk niet door Tamoil ‘vastgehouden’.

De oplossing

Onze ervaring is dat de correctie uiteindelijk altijd wordt doorgevoerd. Het is alleen niet duidelijk wanneer. Mocht er na 24 uur geen correctie hebben plaatsgevonden adviseren wij u contact op te nemen met uw bank. Voor aanvullende informatie kunnen zij uiteraard contact met ons opnemen (telefoonnummer 088 – 400 73 00). Wij merken dat service medewerkers van banken niet altijd goed op de hoogte zijn van deze problemen.

Bij betalingen met een creditcard (VISA/AMEX/ECMC) duurt deze verwerking overigens langer. Is er sprake van een betaling in het buitenland of met een buitenlandse creditcard dan kan het zelfs een week duren voordat de bedragen worden gecorrigeerd.

Het is goed om een bon van de transactie te kunnen laten zien. Mocht u geen bon hebben, dan kunnen wij deze voor u opvragen. Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt met daarin plaats, datum/tijd, product en bedrag, zorgen wij dat u alsnog een transactie bon krijgt.

Waar is het dichtstbijzijnde Tamoil tankstation?

+ -

Gebruik hiervoor de ‘Tamoil pomplocator’ bovenaan de pagina voor een actueel overzicht van de Tamoil tankstations. Selecteer op postcode of plaatsnaam.

Kan ik bij Tamoil tolkaarten kopen voor België?

+ -

Ja, er zijn op 3 Tamoil tankstations automaten geplaatst waar u een tolkaart voor België kunt aanschaffen. U vindt de automaten bij:
– Tamoil tankstation De Barrier, Barrier 14, 5571 TV Bergeijk
– Tamoil Express Hoogerheide, Middenweg 2, 4631 ST Hoogerheide
– Tamoil tankstation Den Hoek, Turnhoutseweg 32a, 5541 NZ Reusel

Heeft Tamoil een klachtenregeling?

+ -

Wij doen er alles aan om onze klanten tevreden te stellen en u te bieden wat u vraagt. Als u toch ontevreden bent over onze dienstverlening en u wilt daarover een klacht indienen, dan helpen wij u hier graag bij. Onze klachtenprocedure vindt u op onze website.

Blauwe Diesel B100

Wat is Blauwe Diesel?

+ -

Blauwe Diesel B100 is een HVO, een Hydrotreated Vegetable Oil, die volledig wordt geproduceerd uit hernieuwbare en duurzame grondstoffen. Zo is deze diesel geheel fossielvrij en CO2-neutraal. De uitlaatgassen zijn emissiearm en de brandstof is biologisch afbreekbaar. Blauwe Diesel wordt gemaakt van afval- en reststoffen. De grondstoffen gaan daarom niet ten koste van de voedselketen, maar hebben altijd eerst een voedseldoel gediend. Een schoolvoorbeeld van een verantwoorde deelname aan de circulaire economie. Ook is Blauwe Diesel het hele jaar door winterbestendig.

Waar wordt Blauwe Diesel van gemaakt?

+ -

Blauwe Diesel wordt gemaakt van afval- en reststoffen en is daarom een circulair product. Het afvalproduct bestaat uit resten van plantaardige oliën uit de voedingsmiddelenindustrie. In deze sector wordt heel veel gebruik gemaakt van plantaardige oliën voor voedselbereiding. Alle plantaardige afvalolie producten die daarbij vrijkomen, kunnen wij gebruiken als grondstof voor Blauwe Diesel.

Is Blauwe Diesel geschikt voor mijn motor?

+ -

Of uw voertuig vrijgegeven is voor HVO brandstoffen vindt u in de handleiding van uw auto. Mocht u twijfelen neem dan contact op met uw dealer of de fabrikant. In de Scandinavische landen, Amerika en Canada rijdt het overgrote deel aan dieselvoertuigen ook op dit product. Daar noemen ze het HVO.

Waar kan ik Blauwe Diesel tanken?

+ -

Blauwe Diesel is op de volgende Tamoil stations te verkrijgen: Leeuwarden, Drachten, Marrum (Fr.), Winsum en Suameer. Vanaf de Elfwegentocht (1-14 juli) zal Blauwe Diesel ook aangeboden worden in Akkrum, Kollum en Wolvega.

Wat doet Blauwe Diesel met het AdBlue verbruik?

+ -

AdBlue is een product wat uit water bestaat met een beetje ureum. Dit kun je niet gebruiken als brandstof. Het heeft als doel om de NOx (stikstofoxide) te reduceren.  Blauwe Diesel is een brandstof en heeft een lagere NOx uitstoot dan fossiele diesel bij verbranding (stikstofoxide). De reductie hiervan verschilt per motor en kan variëren van 3% tot 20%. De AdBlue systemen meten de hoeveelheid NOx in het uitlaatsysteem. De AdBlue wordt ingespoten om de uitstoot van NOx te reduceren. Wanneer ze minder NOx meten wordt er minder AdBlue ingespoten.

Tamoil Creditcard

Hoe vraag ik een Tamoil Creditcard aan?

+ -

Klik hier om via deze website een vrijblijvend aanbod voor de Tamoil Creditcard aan te vragen. Wij sturen u dan per post een aanvraagformulier met meer informatie toe. De Tamoil Creditcard is alleen bestemd voor de zakelijke markt.

Krijg ik korting op mijn vertankingen met de Tamoil Creditcard?

+ -

Afhankelijk van de lokale omstandigheden en het aantal liters wat u per jaar bij ons tankt, kan er een kortingsafspraak gemaakt worden. Klik hier om online een vrijblijvend aanbod aan te vragen. Wij sturen u per post een aanvraagformulier met meer informatie toe.

Mijn Tamoil Creditcard is gestolen/ben ik verloren. Wat moet ik doen?

+ -

Om uw kaart te blokkeren kunt u ons tijdens kantooruren bereiken via telefoonnummer 088-4007320. Houd uw debiteur- of kaartnummer bij de hand voor een snelle afwikkeling. Een debiteurnummer vindt u rechtsboven aan op de factuur. Kaartnummers staan ook altijd op de tankbonnen.

Mijn Tamoil Creditcard is door foute invoer van de pincode (3x) geblokkeerd. Wat moet ik doen?

+ -
Wanneer u drie keer de verkeerde pincode intoetst, wordt uw Tamoil Creditcard automatisch voor 24 uur geblokkeerd. Na het verstrijken van deze tijd kunt u de kaart weer gebruiken.
Mocht u de pincode vergeten zijn, neem dan tijdens kantooruren contact op met onze afdeling Tamoil Creditcards via telefoonnummer 088-4007320. Houdt u alstublieft uw kaartnummer bij de hand, zodat onze helpdesk u gericht kan helpen.

Mijn Tamoil Creditcard geeft bij aanbieding op de tankautomaat een foutcode. Wat betekent dit?

+ -

Neem contact op met onze afdeling Tamoil Creditcards. Wij zijn tijdens kantooruren bereikbaar op telefoonnummer 088 – 400 73 20. Houdt u alstublieft uw kaartnummer bij de hand, zodat wij uw gegevens kunnen opvragen in ons systeem.

Waarom heeft mijn Tamoil Creditcard een limiet?

+ -
Tot onze spijt worden ook tankpassen geskimmet en/of misbruikt. Om een eventuele schade bij misbruik zo klein mogelijk te houden, heeft Tamoil Nederland een limietensysteem ontwikkeld. De limiet is afhankelijk van het aantal malen dat u per dag en per week tankt en wordt eenmalig vastgesteld.
Mocht de limiet van uw tankpas niet toereikend zijn, neem dan even contact op met de afdeling Tamoil Creditcards (tel.: 088-4007320). In overleg kan een kaartlimiet zowel naar boven als naar beneden aangepast worden.

Waar kan ik terecht met mijn Tamoil Creditcard?

+ -

Klik hier voor het meest recente overzicht van het netwerk van Tamoil Nederland. Naast de Tamoil tankstations kunt u ook terecht bij een aantal locaties van andere merken, waarmee Tamoil een samenwerkingsverband is aangegaan. In het matrixoverzicht is met kruisjes in de kolom Tamoil Creditcard aangegeven of u de Tamoil Creditcard kunt gebruiken. Tevens kunt u zien welke producten en services beschikbaar zijn op een locatie!

Kan ik mijn Sakko/Avia tankpas blijven gebruiken?

+ -

Ja, de Sakko tankpas wordt geaccepteerd op alle Tamoil tankstations (m.u.v. de dealerlocaties). Er worden echter geen nieuwe Sakko tankpassen meer uitgegeven. In geval van verlies, diefstal of defect wordt uw tankpas vervangen door een Tamoil Creditcard. U ontvangt dan eenmalig een nieuwe pincode i.v.m. een andere wijze van coderen.

SEPA

Waarom vraagt Tamoil om een doorlopende zakelijke SEPA incasso?

+ -

Met ingang van 1 februari 2014 wordt één Europese betaalmarkt ingevoerd, te weten de Single European Payment Area (SEPA). Alle betalingsverkeer in Europa verloopt dan via dezelfde procedures. Concreet betekent dit dat uw huidige machtiging voor onze automatische incasso komt te vervallen. Daarom vragen wij u om een nieuwe zakelijke machtiging. De SEPA wetgeving wordt dwingend voor bedrijven en consumenten. Meer informatie over SEPA vindt u op www.sepa.nl.
Tamoil is van mening dat een doorlopende zakelijke incasso het beste past bij de verkoop van brandstoffen via de Tamoil Creditcard voor zakelijke gebruikers. Daarnaast sluit dit het beste aan bij de geldende algemene voorwaarden van deze tankpas.

Kan ik een doorlopende zakelijke SEPA incasso terug laten boeken?

+ -

Het stornorecht komt te vervallen. Terugboeken is dus niet mogelijk nadat de incasso heeft plaatsgevonden. Daarvoor in de plaats heeft u wel een weigerrecht. Wanneer u het niet eens bent met de factuur dan kunt u de incasso tot 1 dag voor de incassodatum tegenhouden. Mocht achteraf blijken dat een factuur niet juist is, zal er een correctie plaatsvinden en krijgt u het onterecht geïncasseerde bedrag terug.

Ik heb twee formulieren ontvangen, maar welk formulier moet ik retour zenden?

+ -

Het machtigingsformulier doorlopende zakelijke SEPA incasso ontvangt Tamoil graag ondertekende retour. Het tweede formulier is het registratieformulier waarmee u de nieuwe machtiging meldt bij uw bank. Na verwerking ontvangt u van de bank hiervan een bevestiging. Graag ontvangt Tamoil een kopie van deze bevestiging.

Ik wil de nieuwe incasso registreren in het RABO internetbankieren pakket. Wat moet ik invullen bij kenmerk machtiging?

+ -

Het kenmerk voor de machtiging is altijd het mandaat-id dat u van Tamoil hebt ontvangen.

Mag ik de formulieren ook retour mailen?

+ -

Helaas heeft Tamoil een ‘natte’ handtekening nodig. Dat betekent dat het formulier per post geretourneerd moet worden.

Ik kan bij mijn bank geen zakelijke incasso registreren. Hoe nu verder?

+ -

Neem even contact op met onze afdeling Tamoil Creditcards via telefoonnummer 088 – 400 7320, zodat we een passende oplossing kunnen zoeken. Houdt u het mandaat-id bij de hand, zodat wij uw gegevens makkelijk kunnen opvragen?

Op het registratieformulier staat geen maximum bedrag ingevuld. Hier ben ik het niet mee eens. Hoe nu verder?

+ -

Tamoil zal nooit een hoger bedrag incasseren dan op uw factuur staat vermeld. Uiteraard is een maximum incasso wel bespreekbaar. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 088 – 400 73 00. Op basis van uw brandstofafname kunnen we direct telefonisch een nieuwe bedrag afspreken.

Ik heb geen bedrijf, maar heb wel een nieuw machtigingsformulier ontvangen.

+ -

Tot onze spijt hebben wij een klein aantal debiteuren per abuis een formulier toegezonden. U kunt deze dan als niet verzonden beschouwen.

Tamoil Tankvoordeelkaart

Hoe werkt de landelijke Tamoil Tankvoordeelkaart (blauw)?

+ -

De landelijke Tamoil Tankvoordeelkaart is een kortingspas aan toonder. De korting wordt berekend vanaf de Tamoil adviesprijs. Overhandig voor het afrekenen uw Tamoil Tankvoordeelkaart aan de tankstationmedewerker. Vervolgens kunt u contant of met PIN betalen. Uw tankvoordeel wordt altijd vermeld op de tankbon.
Ook bij onbemande tankstations kunt u terecht met de Tamoil Tankvoordeelkaart. Steek eerst de Tamoil Tankvoordeelkaart in de tankautomaat en neem deze direct uit. Daarna voert u uw PIN pas in en volgt u de instructies op het scherm. Ook hier wordt uw tankvoordeel vermeld op de tankbon.

Wanneer kan ik een Tamoil Tankvoordeelkaart aanvragen?

+ -

De landelijke Tamoil Tankvoordeelkaart wordt uitgegeven aan bedrijven en verenigingen. Stuur een bericht naar info@tamoil.nl voor meer informatie. Wilt u als particulier in aanmerking komen voor zo’n kaart, vraag hem dan aan bij de PMA groep via www.pma.info.

Er staat geen tankvoordeel op mijn bon vermeld…

+ -

Het kan voorkomen dat de korting van de Tamoil Tankvoordeelkaart gelijk of lager is dan de lokale pompkorting (inclusief BTW). In zo’n geval wordt de pas automatisch uitgeschakeld en bent u er zeker van dat u altijd de laagste prijs betaalt.
Bij bemande tankstations zal de kassa uw pas weigeren. Bij onbemande tankstations wordt er geen melding gegeven. Onderaan de tankbon staan altijd de Tamoil adviesprijs én de pompkorting afgedrukt, zodat u kunt zien hoe de literprijs is opgebouwd.

Waar kunt u terecht met de landelijke Tamoil Tankvoordeelkaart?

+ -

De landelijke Tamoil Tankvoordeelkaart wordt nog niet op alle Tamoil tankstations geaccepteerd. Klik hier voor het meest recente overzicht van deelnemende tankstations.

Adviesprijzen Brandstof

Wat zijn de actuele adviesprijzen?

+ -

Voor de dagelijks actuele Tamoil adviesprijzen verwijzen wij u naar ‘Adviesprijzen’ bovenaan de pagina.

Hoe bepaalt Tamoil haar landelijke adviesprijzen?

+ -

Tamoil koopt haar brandstoffen in op de daarvoor bestaande markt. Alle belangrijke brandstoffen kennen beursnoteringen (in dollars). Zowel fluctuaties in de dollarkoersen als fluctuaties in de basisprijs in dollars hebben effect op onze inkoopprijs. Dagelijks worden onze adviesprijzen aangepast aan de ontwikkelingen op de inkoopmarkt. Daarnaast worden kosten als accijnzen en BTW doorbelast en aan de overheid afgedragen.

Onbemand Tanken

Waarom zien we tegenwoordig veel meer onbemande tankstations dan voorheen?

+ -
Hiervoor zijn twee belangrijke redenen:
 1. De techniek maakt het steeds beter mogelijk om tankstations onbemand te kunnen beheren;
 2. Een onbemand tankstation kan vaak goedkoper worden beheerd dan een bemand station, dit voordeel wordt veelal in de vorm van hogere kortingen aan de consument doorgegeven.

Is onbemand tanken veilig?

+ -
In samenwerking met de banken zijn de laatste jaren regelmatig aanpassingen aan de tankautomaten doorgevoerd die fraude met betaalpassen zo goed als onmogelijk moeten maken. Tamoil blijft hierbij scherp op skimming letten door dagelijks een visuele controle uit te voeren op afwijkingen en waar nodig een nieuwe aanpassing aan de tankautomaat te doen.
Als u desondanks iets raars opvalt aan de tankautomaat of in de omgeving daarvan (personen die proberen mee te kijken, rare of onbekende onderdelen op of aan de automaat), neem dan alstublieft direct contact met ons op via telefoonnummer 088 – 400 7320.

Hoe werkt onbemand tanken?

+ -
Tanken via de tankautomaat is niet alleen voordelig, maar ook eenvoudig. Als u de volgende instructies volgt, tankt u altijd snel, veilig en voordelig!
 • Voer uw bank-/giropas in
 • Toets uw pincode in
 • Volg daarna de instructies op het scherm
 • U kunt tanken
 • Wilt u een bon, voert u dan nogmaals uw bank-/giropas in
 • U kunt weer voordelig op weg!
Afhankelijk van de aanwezige apparatuur op het tankstation kan deze instructie iets afwijken. Volg altijd de aanwezige instructies.

Kan onbemand tanken ook op de bemande tankstations buiten de openingstijden?

+ -

Ja, vrijwel alle Tamoil tankstations beschikken over een tankautomaat waar u buiten openingstijden van de shop terecht kunt.

Ik heb getankt en zie dat er een hoger bedrag is afgeschreven of gereserveerd. Hoe zit dat?

+ -

Bij onbemand tanken wordt altijd een reservering gemaakt op het moment dat u een bankpas of creditcard aanbiedt, zodat de pomp vrijgegeven kan worden. Dit reserveringsbedrag bedraagt maximaal € 150,= en komt voort uit Europese afspraken die hierover zijn gemaakt. Nadat u getankt hebt, wordt alleen het uiteindelijke bedrag definitief afgeschreven. De reservering komt vervolgens automatisch te vervallen.

Over het algemeen merkt u hier niets van. Na enkele minuten wordt de reservering meteen gecorrigeerd naar het werkelijke bedrag van uw transactie. Helaas komt het soms voor dat een reservering bij de bank blijft hangen. Tot onze spijt kunnen wij hier niets aan doen. Het gereserveerde bedrag wordt namelijk niet door Tamoil ‘vastgehouden’.

De oplossing

Onze ervaring is dat de correctie uiteindelijk altijd wordt doorgevoerd. Het is alleen niet duidelijk wanneer. Mocht er na 24 uur geen correctie hebben plaatsgevonden adviseren wij u contact op te nemen met uw bank. Voor aanvullende informatie kunnen zij uiteraard contact met ons opnemen (telefoonnummer 088 – 400 73 00). Wij merken dat service medewerkers van banken niet altijd goed op de hoogte zijn van deze problemen.

Bij betalingen met een creditcard (VISA/AMEX/ECMC) duurt deze verwerking overigens langer. Is er sprake van een betaling in het buitenland of met een buitenlandse creditcard dan kan het zelfs een week duren voordat de bedragen worden gecorrigeerd.

Het is goed om een bon van de transactie te kunnen laten zien. Mocht u geen bon hebben, dan kunnen wij deze voor u opvragen. Wanneer u ons een e-mailbericht stuurt met daarin plaats, datum/tijd, product en bedrag, zorgen wij dat u alsnog een transactie bon krijgt.

Tanken in het buitenland

Ik heb bij Tamoil in Italië getankt, maar in plaats van wisselgeld heb ik een bonnetje gekregen. Kan ik dit bonnetje alsnog verzilveren?

+ -

Ja, dat kan. Wanneer u een ‘credito non utilizzato’ of ‘credito residuo’ bon hebt, kunt u Tamoil Italia verzoeken het bedrag alsnog aan u uit te betalen. Zij hebben hiervoor de onderstaande gegevens nodig:

 • Een scan van het bonnetje
 • Uw adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw IBAN rekeningnummer en BIC code

U kunt uw verzoek samen met de bovenstaande gegevens sturen naar info@tamoil.it.

Ik heb geprobeerd bij Tamoil in Italië te tanken, maar dit is niet gelukt. Nu heb ik echter geen geld teruggekregen, maar wel een bonnetje uit de automaat gekregen. Kan ik dit bonnetje alsnog verzilveren?

+ -

Ja, dat kan. Wanneer u een ‘credito non utilizzato’ of ‘credito residuo’ bon hebt, kunt u Tamoil Italia verzoeken het bedrag alsnog aan u uit te betalen. Zij hebben hiervoor de onderstaande gegevens nodig:

 • Een scan van het bonnetje
 • Uw adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Uw IBAN rekeningnummer en BIC code

U kunt uw verzoek samen met de bovenstaande gegevens sturen naar info@tamoil.it.

Wilt u onze nieuwsbrief ontvangen?

Meld u hier aan!