AdBlue

AdBlue is de gedeponeerde handelsnaam voor AUS32. Dit is een 32,5%-oplossing van ureum in gedemineraliseerd water. Deze oplossing wordt gebruikt als bijvoeging bij voertuigen die diesel gebruiken, om ze schoner te laten rijden.

AdBlue wordt in een afzonderlijke tank op vrachtwagens en autobussen meegenomen. Er zijn ook enkele modellen personenwagens met een TDI-motor die AdBlue gebruiken op de markt. Het middel wordt in de hete uitlaatgassen ingespoten vóór een speciale katalysator. De bij de verbranding gevormde stikstofoxiden worden omgezet in elementair stikstof en water. Het verbruik van AdBlue is 3 tot 5% van het dieselverbruik.

Door toevoeging van AdBlue voldoen dieselmotoren aan de in 2005 ingevoerde Euro IV-norm en de Euro V-norm.