CNG/groen gas

CNG Groen gas

CNG is Compressed Natural Gas of letterlijk vertaald aardgas onder druk. Het is een fossiele brandstof. Maar dan met een veel lagere uitstoot van fijnstof, NOx en CO2 ten opzichte van benzine en diesel.

Op onze tankstations wordt CNG verkocht van OrangeGas en PitPoint. Beide leveranciers bieden u groen gas aan. Deze duurzame variant van aardgas wordt gemaakt door biogas op te waarderen tot het dezelfde kwaliteit heeft als aardgas.

Biogas wordt onder andere gemaakt van slib, koeienmest en GFT afval. De productie is schoon en het product is hernieuwbaar. Na de productie wordt het gas gezuiverd en gedroogd. Na een laatste bewerking krijgt biogas dezelfde kwaliteit als aardgas. Dan mag het groen gas heten.

Wilt u weten waar u in ons netwerk CNG kunt tanken bij u in de buurt? Kijk dan op de pagina Tankstations.