Tamoil app privacy policy

Versie januari 2020

0. Verwerkersverantwoordelijke

TAMOIL NEDERLAND B.V. biedt een applicatie of app (“Tamoil app”) aan. Door gebruik van deze app kunnen gebruikers een korting ontvangen als ze brandstof tanken bij TAMOIL NEDERLAND B.V. TAMOIL NEDERLAND B.V. verwerkt uw persoonsgegevens in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, zoals bedoeld in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de toepasselijke uitvoeringswetgeving (UAVG). In deze privacyverklaring legt TAMOIL NEDERLAND B.V. uit hoe en waarop TAMOIL NEDERLAND B.V., als verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt. Bij de verwerking van persoonsgegevens houdt TAMOIL NEDERLAND B.V. zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving zoals de AVG, UAVG en Telecommunicatiewet.

1. Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn gegevens die u direct of indirect identificeren. ‘Direct’ betekent bijvoorbeeld een naam. ‘Indirect’ betekent dat u zonder uw naam maar door of in combinatie met andere informatie toch kunt worden geïdentificeerd. Denk bij ‘indirect’ aan bijvoorbeeld een IP adres.

a) Als u gebruik maakt van de Tamoil app, zal TAMOIL NEDERLAND B.V. uw persoonsgegevens verwerken. Bijvoorbeeld de datum waarop u de Tamoil app heeft gedownload. Bij het aanmaken van een account worden al dan niet via uw Google- of Facebook-account de volgende persoonsgegevens verwerkt: wanneer u uw account aanmaakt, uw naam (voor- en achternaam) of gebruikersnaam, uw e-mailadres, uw geboortedatum (optioneel), uw geslacht (optioneel), uw profielfoto (optioneel), een door u gekozen wachtwoord keuze en uw brandstofkeuze.

b) Als u vervolgens gebruik maakt van de Tamoil app, zal TAMOIL NEDERLAND B.V. informatie bijhouden over het gebruik van de Tamoil app en over uw tankgedrag. TAMOIL NEDERLAND B.V. zal onder meer bijhouden bij wanneer u gebruik maakt van de Tamoil app, wanneer u tankt, welk tankstation u tankt, hoeveel brandstof u tankt en hoeveel korting daarbij is verleend.

c) Tenslotte kan TAMOIL NEDERLAND B.V. ook gedetailleerde (technische) gegevens verwerken over het gebruik van de Tamoil app. Bijvoorbeeld het apparaat type, browsertype, datum en tijd van de interactie, IP-adres of andere unieke identifier specifiek toegekend aan een apparaat of aan u als gebruiker, cookie-ID of een andersoortig gebruikte technologie, etc.

2. Wat is “verwerken van persoonsgegevens”?

Hieronder valt alles wat kan worden gedaan met persoonsgegevens. Bijvoorbeeld verzamelen, vernietigen, opslaan of inzien.

3. Over welke persoonsgegevens gaat deze privacyverklaring?

Deze privacyverklaring gaat alleen over de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers van de Tamoil app.

4. Hoe maken we wijzigingen aan deze privacyverklaring bekend?

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd op basis van nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in wet- en regelgeving. We raden u daarom aan de laatste versie van deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

5. Waarvoor verwerkt TAMOIL NEDERLAND B.V. persoonsgegevens en op basis van welke grondslag?

TAMOIL NEDERLAND B.V. kan met uw toestemming (voor zover dat is vereist) uw persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

a) Om u in staat te kunnen stellen gebruik te kunnen maken van de Tamoil app.

c) Om gegevens over het gebruik van de Tamoil app te kunnen verzamelen en te analyseren.

d) Om de Tamoil app en/of het gebruik daarvan te analyseren, te optimaliseren, te onderhouden en te beveiligen.

We verwerken deze persoonsgegevens ter behartiging van onze gerechtvaardigde bedrijfsbelangen. Deze gerechtvaardigde belangen zijn:

het commercieel kunnen aanbieden van een werkende en optimaal functionerende applicatie waarbij gebruikers in staat worden gesteld korting te verkrijgen op hun brandstofkosten. Met uw toestemming kan uw e-mailadres ook worden gebruikt om commerciële informatie te sturen (bijvoorbeeld acties) over producten en diensten van TAMOIL NEDERLAND B.V. U kunt uw toestemming altijd intrekken door uw permissies in de app instellingen in de app te veranderen.

6. Ontvangers van persoonsgegevens

TAMOIL NEDERLAND B.V. verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden. TAMOIL NEDERLAND B.V. kan in het kader van het aanbieden van de Tamoil app derde partijen inschakelen die uw persoonsgegevens kunnen verkrijgen of inzage kunnen hebben in uw persoonsgegevens. Wij verplichten deze derde partijen volgens onze instructies uw persoonsgegevens te verwerken en aan bepaalde beveiligingsstandaarden te voldoen. De afspraken die we met dergelijke partijen maken worden vastgelegd in een verwerkersovereenkomst. 

7. Welke rechten heeft u en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt bij TAMOIL NEDERLAND B.V. inzage en kopie vragen van de persoonsgegevens van u die door ons worden verzameld. Ook kunt u vragen om rectificatie en verwijdering van persoonsgegevens of om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, als daar aanleiding toe is. U heeft ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Ook heeft u het recht om bezwaar te maken tegen een verwerking, wegens op u van toepassing zijnde persoonlijke omstandigheden of tegen het verwerken van uw persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden voor zover die laatste verwerking niet op uw toestemming zou zijn gebaseerd. Meer informatie over uw rechten kunt u vinden op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/rechten-van-betrokkenen. Om deze rechten uit te oefenen kunt u contact opnemen met TAMOIL NEDERLAND B.V. via het contactformulier in de app of via app@tamoil.nl.

8. Hoe beveiligt TAMOIL NEDERLAND B.V. uw persoonsgegevens?

TAMOIL NEDERLAND B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Voorbeelden van zowel technische- als organisatorische maatregelen zijn: encryptie van gegevens, toegangscontrole tot onze locaties, een beperkte groep van medewerkers die toegang heeft tot de persoonsgegevens, enzovoorts.

9. Hoe lang bewaart TAMOIL NEDERLAND B.V.  persoonsgegevens?

Zolang u gebruiker bent van de Tamoil app worden uw persoonsgegevens bewaard. Zodra u het gebruik van de Tamoil app beëindigt, zullen wij uw persoonsgegevens nog maximaal twee jaar bewaren, tenzij een wettelijke bewaarplicht ons voorschrijft sommige van uw persoonsgegevens langer te bewaren.

10. Hebt u vragen of klachten?

Heeft u vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen met TAMOIL NEDERLAND B.V. via het contactformulier in de app of een e-mail sturen aan app@tamoil.nl. Als u vindt dat uw rechten zijn geschonden, dan kan ook een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl). Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u meer informatie over de bescherming van persoonsgegevens.

11. Contactgegevens TAMOIL NEDERLAND B.V.

TAMOIL NEDERLAND B.V., Wolweverstraat 23, 2984 CE Ridderkerk, Telefoonnummer: 088-4007300, e-mail: app@tamoil.nl

Pak extra tankvoordeel

Extra voordelig tanken wilt u toch ook? Bij de tankstations van Tamoil doet u dat met de gratis Tamoil app. Omdat wij u als klant waarderen, krijgt u bij gebruik van de app altijd extra korting.

Download de gratis Tamoil app

Algemene voorwaarden Tamoil app

Zoek je de algemene voorwaarden van de Tamoil app? Je kunt de voorwaarden lezen op deze website.

Lees de voorwaarden

Veelgestelde vragen Tamoil app

De antwoorden op de veelgestelde vragen over de Tamoil app vind je natuurlijk op onze website. Het antwoord op jouw vraag staat er vast bij.

Vind het antwoord

Over Tamoil

Tamoil Nederland is al meer dan 70 jaar actief op de Nederlandse brandstofmarkt en is in 1993 de merknaam Tamoil gaan voeren. In Nederland heeft Tamoil momenteel meer dan 225 tankstations en wil de komende jaren doorgroeien naar 300 tankstations. Het hoofdkantoor van Tamoil Nederland B.V. is gevestigd in Ridderkerk.

Kom meer over ons te weten