Nederland introduceert E10 benzine

· Nieuws
Minder CO2 uitstoot met Euro 95 (E10)

Vanaf 1 oktober 2019 verkopen tankstations bijna overal in Nederland E10-benzine. Aan deze benzine is tot maximaal 10% bio-ethanol toegevoegd. Dit zorgt voor CO2-reductie en is daarmee beter voor het klimaat. Meer dan 9 op de 10 benzinevoertuigen kunnen op E10 rijden. Voor de voertuigen die dat niet kunnen is er voldoende aanbod aan andere benzine. Controleer of uw voertuig op E10 kan rijden in de handleiding van uw voertuig of vraag het uw garagebedrijf. De check voor uw voertuig kan ook online op www.e10check.nl.

Veelgestelde vragen over E10 benzine

Wat is E10?

E10 is benzine waar tot maximaal 10% duurzame bio-ethanol in zit. De “E” staat voor bio-ethanol. De 10 staat voor het maximale percentage. E10 is alleen geschikt voor benzinevoertuigen. Wat bio-ethanol is, leest u verderop. Tamoil biedt E10 aan in de vorm van Euro 95 (E10).

Hoe herken ik E10 brandstof bij het tankstation?

Sinds oktober 2018 zijn alle brandstoffenstickers in heel Europa gelijk. U herkent E10-benzine aan de sticker op het tankpistool, op het etiket van de tankzuil en de tankvulopening.

Wat moet ik doen voor ik E10 tank?

Meer dan 9 op de 10 benzinevoertuigen kunnen op E10 rijden. In de handleiding staat of uw voertuig geschikt is voor E10. Sinds oktober 2018 moet er bij nieuwe voertuigen aan de binnenkant van de tankklep staan of zij op E10 kunnen rijden. U kunt het ook navragen bij uw garagebedrijf of checken op www.e10check.nl.

Kan ik geen E10 tanken als E10check.nl dat afraadt?

Eén keer verkeerd tanken met E10 levert geen schade op aan uw voertuig. Laat in dit geval de E10-benzine niet langdurig in de tank. Tank de volgende keer de juiste brandstof.

Wat is bio-ethanol?

Bio-ethanol is alcohol gemaakt uit landbouwgewassen en/of afval. Het is een biobrandstof en moet voldoen aan Europese duurzaamheidsregels.

Is bio-ethanol in benzine nieuw in Nederland?

De inzet van bio-ethanol in benzine is niet nieuw. In Nederland tanken we al E5-benzine. Hieraan is al tot maximaal 5% bio-ethanol toegevoegd. In onze buurlanden is E10 al op veel tankstations te krijgen.

Waarom introduceert Nederland E10?

Het introduceren van E10 in Nederland zorgt ervoor dat de CO2-uitstoot van benzine minder wordt. Door biobrandstof toe te voegen zijn minder fossiele brandstoffen nodig. En dat helpt de CO2-uitstoot te verminderen.

Waar komt bio-ethanol vandaan?

Bijna alle bio-ethanol, die in Nederland wordt gebruikt, is gemaakt in Europa. De grootste Europese bio-ethanolfabriek staat in Rotterdam.

Euro 95 (E10) en Superplus 98 (E5)
Bij het tanken zie ik naast E10 en E5 ook de getallen 95 en 98. Wat betekent dit?

De getallen 95 en 98 staan voor het octaangetal in benzine. Het octaangetal is altijd genoemd, ook bij E10 en E5. Tank in ieder geval geen benzine met een octaangetal lager dan voorgeschreven om motorschade te voorkomen. In Nederland komt een lager octaangetal dan 95 niet voor, maar in het buitenland soms wel.

Verdwijnt E5 benzine?

Deze benzine blijft gewoon te koop. Tankstations in heel Nederland mogen altijd een alternatief voor E10 benzine verkopen. Op de meeste Tamoil tankstations biedt Tamoil E5 aan in de vorm van Superplus98 (E5).

Mag ik E10 vermengen met E5 benzine?

Jazeker. Het is wel belangrijk dat het voertuig geschikt is voor E10 brandstof. Doe de E10-check op www.e10check.nl. Elk benzinevoertuig dat geschikt is voor E10 kan altijd E5 gebruiken.

Heeft u verder nog vragen?

De antwoorden op de meest gestelde vragen kunt u ook vinden in de folder Nederland introduceert E10 benzine. Uiteraard kunt u ook terecht bij onze Customer Service. Zij zijn tijdens kantooruren telefonisch bereikbaar op 088-4007300. Een mail sturen kan natuurlijk ook naar info@tamoil.nl.