Nieuwe product labels

· Nieuws

De afgelopen week is er in de media uitgebreid aandacht geweest over de nieuwe productaanduidingen voor brandstoffen. In tegenstelling tot wat enkele media meldden verandert het product Euro 95 niet van samenstelling.

U kunt dus gewoon Euro 95 blijven tanken zoals u gewend bent. De huidige, vertrouwde productaanduidingen (Euro Ongelood 95, Diesel, etc.) blijven op de pomp staan. Deze worden enkel aangevuld met een product label volgens de nieuwe Europese regelgeving. Deze regels gelden vanaf 12 oktober 2018. Voor de duidelijkheid: Euro 95 krijgt een E5 label en wordt niet vervangen door E10. Tamoil biedt E10 aan onder de naam SuperE10Plus.

Europese regelgeving

Er komen steeds meer brandstoffen waarin bio-componenten zijn verwerkt op de Europese markt. Bovendien neemt ook de diversiteit van het aantal gasproducten toe. Met de toename van het aantal brandstoffen is het niet altijd even duidelijk welke brandstof geschikt is voor uw voertuig. Daarom wil de Europese Unie het makkelijker maken om de juiste brandstof te kiezen.

De Europese Commisie voor standaardisatie (CEN), heeft voorschriften opgesteld die er voor moeten zorgen dat de symbolen voor brandstoffen gestandaardiseerd worden in Europa. Deze symbolen worden “identifiers” genoemd en vallen binnen het CEN project. U kunt deze identifiers straks terugvinden op 3 locaties: in de tankklep van voertuigen, op de brandstofpomp en op het vulpistool.

Hoe ziet dat er uit?

Met ingang van 12 oktober 2018 moet ook Tamoil voldoen aan de nieuwe voorschriften. Dat betekent dat er op de pompen en de vulpistolen extra product labels moeten staan.

Het getal in het symbool bij benzine geeft het maximale percentage bio-componenten aan. Voor diesel geeft het getal het percentage biodiesel aan. In Nederland is dat percentage maximaal 7%. Hieronder vindt u een overzicht van de product labels die in de markt, en dus ook bij Tamoil, gebruikt gaan worden.

BrandstoffenIdentifiers
Euro ongelood 95
Premium Euro
Euro ongelood 95
SuperE10PlusSuperE10Plus
Diesel
Premium Diesel
Diesel en Premium Diesel
Blauwe DieselBlauwe Diesel
LPGLPG
CNGCNG

Vragen?

De Tamoil Customer Service staat voor u klaar om eventuele vragen te beantwoorden. U vindt hen via 088 – 400 7300 of info@tamoil.nl.